Skånsk madavisa

 

Rabbemos å spegefläsk 
panntofflagröd med knudor, 
fläskasvålar, grisatassar, 
prinsakorv med snudor 
Fittamadar, sillarumpor, 
sylta med röbedor, 
äggakaga, revbensspjäll 

Luad ål å rögad ål 
å ål som di har halmad 
Kogad ål å stegad ål 
å ål i gelatin 
Ålasluring, ålapuddig, 
ål med chockeladsås, 
rutten ål å ål i kål 

Hussegröd å puggavälling, 
kläggefläsk med bläror 
Tösaflabbar, flinerumpor, 
pattagris med päror 
Glyttanäsor, hunnarövar, 
lommemög med hylle, 
mormor Karnas hönsafjös 

Sillasupen, ålasupen, 
supen till sardellen 
Fläskasupen, rabbesupen, 
suparna till spjällen 
Gåsasupen, äggasupen, 
suparna till supen 
å till sist en kagesup 

Spiddekaga, kransekaga, 
flarn å masariner, 
sockerkaga, butterkaga 
nötter å praliner 
Risengröd med vispegrädde, 
punsch å karameller 
Sen e de dags för nattamad!