Etter Perssons musik

 

När som söndagskvällen kommer å man molkad sina kor,

då klär man si i söndesdräkt, me finer hatt å skor.

Å gåt ti Gisle Stjärna å tager sej en sväng

där bler man bjuden på en dans av varje dräng.

För etter Perssons musik, går det kvickt och lätt,

där dansar Jins me Sissa både aved å rätt.

Gla man hoppar kring, udi valsens ring,

tess udå sulorna de ente finnes någonting.

 

Å när man haver sej uppå vilobänken satt,

då kommer de en ann å bjuder på en Pellekatt.

I Stjärnan får man ente sidda å va still,

ihellor ente sia add en ente vill.

För etter Perssons musik, går det kvickt och lätt,

där dansar Jins me Sissa både aved å rätt.

Gla man hoppar kring, udi valsens ring,

tess udå sulorna de ente finnes någonting.

 

När man har dansad si trett på en pellekatt så lång,

då går man arm i arm me Jins ti Perssons paviljong,

å sätter oss ve bored å får fram en lemonad

å dricker den, å raber sen så nöjd å gla.

För etter Perssons musik, går det kvickt och lätt,

där dansar Jins me Sissa både aved å rätt.

Gla man hoppar kring, udi valsens ring,

tess udå sulorna de ente finnes någonting.

 

Om tösen ska sej gifta innan åred har tad slud, 

då ska hon me sin hjärtevän ti Stjärnan köra ud,

å lide me han dansa å sen i skogen gå,

å många goa kyssa utav honom få.

För etter Perssons musik, går det kvickt och lätt,

där dansar Jins me Sissa både aved å rätt.

Gla man hoppar kring, udi valsens ring,

tess udå sulorna de ente finnes någonting.